Raport bieżący 25 – WANCI za 05 02 2021 r. - AgioFunds