Raport bieżący 25 – WANCI za 04.02.2022 - AgioFunds