Raport bieżący 25 – WANCI za 04 02 2020 r. - AgioFunds