Raport bieżący 25 – WANCI za 02.02.2022 - AgioFunds