Raport bieżący 25-informacja o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia - AgioFunds