Raport bieżący 25 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds