Raport bieżący 25 – dopuszczenie tytułów uczestnictwa serii A i B do obrotu na GPW - AgioFunds