Raport bieżący 249 - WANCI za 31 10 2019 r. - AgioFunds