Raport bieżący 249 – WANCI za 16.12.2021 - AgioFunds