Raport bieżący 249 – WANCI za 06.12.2022 - AgioFunds