Raport bieżący 249 – WANCI za 02 12 2020 r. - AgioFunds