Raport bieżący 248 - WANCI za 30 10 2019 r. - AgioFunds