Raport bieżący 248 – WANCI za 23 11 2020 r. - AgioFunds