Raport bieżący 248 – WANCI za 19.12.2022 - AgioFunds