Raport bieżący 248 – WANCI za 16.12.2022 - AgioFunds