Raport bieżący 248 – WANCI za 15.12.2021 - AgioFunds