Raport bieżący 248 – WANCI za 07.12.2022 - AgioFunds