Raport bieżący 247 – WANCI za 10 12 2020 r. - AgioFunds