Raport bieżący 247 – WANCI za 02 12 2020 r. - AgioFunds