Raport bieżący 247- informacja o pokrywaniu kosztów- sprostowanie - AgioFunds