Raport bieżący 246 - WANCI za 29 10 2019 r. - AgioFunds