Raport bieżący 246 – WANCI za 10.12.2021 - AgioFunds