Raport bieżący 246 – WANCI za 09 12 2020 r. - AgioFunds