Raport bieżący 246 – WANCI za 05.12.2022 - AgioFunds