Raport bieżący 246– WANCI za 01.12.2022 - AgioFunds