Raport bieżący 246- informacja o pokrywaniu kosztów- sprostowanie - AgioFunds