Raport bieżący 245 – WANCI za 30.11.2022 - AgioFunds