Raport bieżący 245 – WANCI za 14.12.2022 - AgioFunds