Raport bieżący 245 – WANCI za 10.12.2021 - AgioFunds