Raport bieżący 245 – WANCI za 08 12 2020 r. - AgioFunds