Raport bieżący 245 – WANCI za 02.12.2022 - AgioFunds