Raport bieżący 245- informacja o pokrywaniu kosztów- sprostowanie - AgioFunds