Raport bieżący 244 – WANCI za 27 11 2020 r. - AgioFunds