Raport bieżący 244 – WANCI za 25 11 2020 r. - AgioFunds