Raport bieżący 244 – WANCI za 13.12.2022 - AgioFunds