Raport bieżący 244 – WANCI za 07 12 2020 r. - AgioFunds