Raport bieżący 243 – WANCI za 30.11.2022 - AgioFunds