Raport bieżący 243 - WANCI za 28 10 2019 r. - AgioFunds