Raport bieżący 243 – WANCI za 24 11 2020 r. - AgioFunds