Raport bieżący 243 – WANCI za 16 11 2020 r. - AgioFunds