Raport bieżący 243 – WANCI za 12.12.2022 - AgioFunds