Raport bieżący 243 – WANCI za 09.12.2022 - AgioFunds