Raport bieżący 243 – WANCI za 08.12.2021 - AgioFunds