Raport bieżący 243 – WANCI za 04 12 2020 r. - AgioFunds