Raport bieżący 242– WANCI za 25.11.2022 - AgioFunds