Raport bieżący 242 - WANCI za 25 10 2019 r. - AgioFunds