Raport bieżący 242 – WANCI za 09.12.2022 - AgioFunds