Raport bieżący 242 – WANCI za 03 12 2020 r. - AgioFunds