Raport bieżący 241 – WANCI za 12 11 2020 r. - AgioFunds