Raport bieżący 241 – WANCI za 07.12.2021 - AgioFunds